Vi har bred erfaring med dette entrepriser, her stiller vi som en stødig sammarbeidspartner.