VI har antan flem dyldIge medarbeIdere, og stiller ogs3 sterkt som totalentreprenor.